Qui pot accedir al PAIMM?

Tots els metges col·legiats i en actiu que pateixin una malaltia mental i/o una conducta addictiva.

 

Primer de tot, marcar aquest número de telèfon: 93 567 88 56

Des de la Unitat d'Acolliment del Programa, se l'atendrà confidencialment i se li oferirà tota la informació necessària. Si és pertinent, es programarà una primera visita per realitzar una valoració inicial del problema.

L'assignació d'un renom contribuirà a preservar la seva identitat. Abans de la primera visita, es procedirà a la signatura del document d'acceptació d'entrada al programa, pel qual accepta seguir les indicacions del seu terapeuta i que compromet al PAIMM a procurar-li l'assistència i els serveis necessaris per aconseguir una adequada recuperació.

 

El suport als col·legues no es pot basar en l'encobriment de situacions de risc. No actuar no ajuda gens; és, de totes, la pitjor opció possible.

La confiança i la complicitat entre iguals, com també l'exigència professional, són la base per aconsellar al company malalt i parlar-li de l'existència de serveis especialitzats i confidencials com els del PAIMM.

És important que el company pugui conèixer el programa, la seva filosofia i característiques, perquè possiblement això  afavorirà la confiança per donar el primer pas. En aquest sentit, suggerir-li que accedeixi a la pàgina web del programa (paimm.fgalatea.org) pot resultar eficaç per posteriorment contactar telefònicament el 93 567 88 56.

 

És important intentar convèncer el metge malalt de la necessitat de conèixer el PAIMM i contactar telefònicament - 93 567 88 56 – al més ràpidament possible.

No obstant això, pot persistir la negativa a rebre atenció especialitzada, fet que augmenta el risc de mala praxi, i incrementa també els riscos sobre la pròpia salut, amb afectació de l'entorn laboral i familiar. Per tant, és convenient recordar el deure, segons el Codi Deontològic (article 101 i 102) que té  qualsevol metge coneixedor de la situació del metge malalt de comunicar el cas al secretari del Col·legi de Metges corresponent.

 

A causa de la naturalesa de les malalties que es tracten al PAIMM, encara resulta més difícil que la relació amb el pacient sigui l'adequada. Els contactes informals de passadís o els contactes telefònics ocasionals, les incompareixences en la consulta i l'incompliment de les prescripcions i indicacions terapèutiques, fan que el tractament, en la majoria de casos, resulti poc eficaç o fins i tot contraproduent.

Aconsellem, per tant, que si ets metge d’un metge malalt estableixis ja des de l'inici unes condicions, uns criteris i un rigor que facin sostenible la relació metge - pacient. Si encara així el metge malalt no col·labora en aquesta línia, i acaben sorgint dubtes importants sobre els riscos en la seva praxi, hauràs de comunicar-ho al secretari del Col·legi de Metges corresponent.

 

El finançament procedeix del concert entre la Fundació Galatea, el Cat Salut i els col·legis de metges de Catalunya per atendre els professionals col·legiats i en actiu.

El finançament pel metges col·legiats a la resta de l'Estat es realitza mitjançant la participació del Departament de Salut de la comunitat autònoma, el col·legi de metges corresponent i la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial.