Aquest any celebrem el vintè aniversari del Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), pioner a Europa. Aquest programa, orientat a oferir l'adequada atenció als metges amb problemes psíquics i/o conductes addictives que poden interferir en la pràctica professional, té per objectiu ajudar-los en la seva recuperació per tal que puguin tornar a exercir la medicina en òptimes condicions per als pacients.

A partir del PAIMM, es va desenvolupar als col·legis de metges de la resta de l'Estat el PAIME (Programa de Atención Integral al Médico Enfermo), i a Catalunya s'hi han anat incorporant també progressivament altres col·lectius professionals de l'àmbit de la salut per tal de donar resposta assistencial i col·legial a través de la Fundació Galatea.

 

Institucions organitzadores:

 • Col·legi de Metges de Barcelona.
 • Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
 • Fundació Galatea.

Institucions col·laboradores:

 • Fundación para la Protección Social de la OMC.

Comitè organitzador:

President: Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona.

 • Dr. Miquel Vilardell, president de la Fundació Galatea.
 • Dr. Miquel Casas, director científic de la Clínica Galatea.

Comissionat especial per a la commemoració dels 20 Anys PAIMM.

 • Prof. Miquel Casas, director científic de la Clínica Galatea.

Comitè tècnic:

Coordinador: Dr. Marc Soler, director general corporatiu del CoMB.

 • Dr. Eugeni Bruguera, coordinador assistencial del PAIMM i de la Clínica Galatea.
 • Sra. Nina Mielgo, directora tècnica de la FPS-OMC.
 • Sr. Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea.
 • Sra. Anna Mitjans, coordinadora de programes de la Fundació Galatea.

 

Institucions organitzadores:

 • Fundación para la Protección Social de la OMC.

Institucions col·laboradores:

 • Fundació Galatea.

Comitè organitzador:

 • Junta Rectora de la Fundación para la Protección Social de la OMC.

Comitè tècnic:

 • Sra. Teresa Echevarria, gerent de la FPSOMC.
 • Sra. Nina Mielgo, directora tècnica de la FPSOMC.
 • Sr. Antoni Calvo, director de la Fundació Galatea.

 

Accés al programa complet   Accés a la inscripció

 

 

Amb el suport de: