PAIMM - Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt

Història

El programa d'Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), va ser creat l’any 1998 pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona conjuntament amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut. El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya s'hi va adherir posteriorment.

A partir de l’experiència del PAIMM, el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a principis de 2001, va crear la Fundació Galatea amb la finalitat de, no tan sols gestionar el PAIMM, sinó també, de dur a terme l’anàlisi i estudi de situacions relacionades amb la salut del metge i altres professionals sanitaris, per desenvolupar, directament i indirecta, actuacions per millorar la salut i el benestar dels professionals de la salut.

La salut i el benestar dels professionals sanitaris són qüestions primordials per garantir una praxi de qualitat. I podem afirmar que la Fundació Galatea ha consolidat amb èxit un model d’assistència i rehabilitació pels professionals de la salut que ja és un referent reconegut, fins i tot, fora de les nostres fronteres.

Pioner a Europa, el PAIMM té antecedents consolidats als Estats Units, Canadà, Austràlia i Nova Zelanda, on aquest tipus de tractament específic per a professionals assistencials se segueix amb un èxit notable.

Tot i que inicialment el programa es va circumscriure a Catalunya, la notable demanda atesa provinent d’altres comunitats autònomes ha derivat en acords entre la Fundació Galatea i altres col·legis oficials de metges per tal que els seus col·legiats puguin rebre els seus serveis.

El PAIMM va col·laborar també en la creació del programa RETORN, un servei similar del Col·legi Oficial d’ Infermeria de Barcelona per als seus col·legiats que es va posar en marxa durant la segona meitat de l’any 2000. L’any 2011, després de signar un conveni amb la Fundació Galatea, van iniciar la seva activitat els programes ASSIS, del Col·legi de Veterinaris de Barcelona, i ITACA FARMACEÙTICA, del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.

Gràcies a un acord amb la Generalitat de Catalunya va ser cofinançat amb subvencions fins el 2011 i a partir de 2012 a través d’un conveni entre el CatSalut i la Clínica Galatea.

català español