PAIMM - Programa d'Atenció Integral al Metge Malalt

Filosofia i objectius

La filosofia del PAIMM es basa en els continguts del Codi de Deontologia aprovats en l'Assemblea de Metges de Catalunya celebrada al Palau de la Música Catalana el 16 de juny de 1997, que diuen textualment:

Article 101.- El metge que se sàpiga malalt, que sigui coneixedor que pot transmetre alguna malaltia o que es vegi amb dificultats per exercir amb plena eficàcia la seva professió, té el deure de consultar un altre o altres col·legues perquè valorin la seva capacitat professional i seguir les indicacions que li siguin donades.

Article 102.- El metge que sàpiga que un altre metge, per les seves condicions de salut, hàbits o possibilitat de contagi, pot perjudicar els pacients, té el deure, amb l'obligada discreció, de comunicar-li i recomanar-li el consultar el qui pot aconsellar la millor actuació, i igualment té el deure de posar-ho en coneixement del Col·legi de Metges. El bé dels pacients ha d'ésser sempre prioritari.

Els objectius del Programa

  • Poder ajudar el major nombre de metges malalts.
  • Assegurar que rebin l'assistència especialitzada necessària.
  • Afavorir la seva rehabilitació com a professionals.
  • Procurar que la pràctica de la medicina es faci en les millors condicions possibles per la salut dels ciutadans.

 

 

català español